گفت‌وگو با معاون ارزی بانک مرکزی در دهه ۷۰؛

روایتی نو از بحران ارزی پس از جنگ

16:08 - 1401/10/19
بحران ارزی بی‌سابقه پس از جنگ، یکی از ادوار ماندگار در تاریخ ایران است که حداقل اهالی اقتصاد به خوبی آن را به یاد دارند.

در برهه‌ای از دهه ۷۰ قیمت ارز جهش پیدا کرد. در نخستین سال‌های این دهه سیاست تثبیت نرخ ارز به کار گرفته شد و سیاستگذاران وقت، سیاست تک نرخی کردن را در پیش گرفتند.

مدیران وقت بعدها مدعی شدند که بحران ارزی را مدیریت کردند اما برخی معتقدند این شوک در دوره آنها مدیریت نشد. 

یکی از سیاست‌های اواسط دهه هفتاد برای مدیریت ارز محدود کردن صرافی‌ها و تغییر نظام تامین مالی کشور بود.

ریشه بحران ارزی دهه ۷۰ چه بود؟ شوک ارزی این دهه چگونه مدیریت شد؟

احمد عزیزی معاون ارزی بانک مرکزی در دهه ۷۰ روایتی نو از این شوک پس از جنگ دارد.