مروری بر معاملات بازار ثانویه؛

رکود به معاملات اوراق رسید

10:49 - 1401/06/25
اکوایران: در هفته اخیر سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام کاهش یافت و میانگین ارزش معاملات روزانه افت 8 درصدی داشت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 34 هزار و 236 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت 8 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 66 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 137 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 57 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 57 درصد بود و روز دوشنبه 96 درصد معاملات به اوراق تعلق داشت. 

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 56 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 14 هزار و 650 میلیارد تومان رسید که 66 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

کاهش ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 2 هزار و 669 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 2 درصدی داشت. بیشترین رقم هفته 3 هزار میلیارد تومان بود که در روز سه‌شنبه محقق شد.