بررسی عملکرد مالی گلتاش و معاملات شگل در بازار سهام؛

شگل؛ سهامی با عملکرد بنیادی ضعیف و خریدار زیاد

16:46 - 1401/06/16
شرکت گلتاش (شگل) عملکرد ضعیف مالی خود را به همراه زیان 32 میلیارد تومانی در سامانه کدال منتشرکرده است. با وجود انتشار این اطلاعیه، سهام شگل دیروز صف خرید شد و ورود 2.65 میلیارد تومانی پول حقیقی داشت.

به گزارش اکوایران، در روز گذشته سهام شگل با حجم بالای صف خرید روبرو شده بود. شگل در روز پانزدهم شهریور ماه با ورود سنگین پول حقیقی مواجه بود. شرکت گلتاش در سال های اخیر عملکرد مالی خوبی نداشته است و در صورت های مالی این شرکت نه تنها سود کم و یا زیان دیده می شود بلکه روند عملکرد این شرکت در سال های اخیر به سمت ضعیف تر شدن می رود.

 

فروش ماهانه گلتاش نیز روشنگر شرایط وخیم این شرکت است اما در این روزها به واسطه صف خرید شدن و یا ورود پول حقیقی ناگهانی به این سهم، در فضای مجازی شگل را سیگنال می‌کنند. مسئله‌ای که در این مقطع زمانی جای اشکال دارد این است که با وجود نمادهای ارزشمند در رنج قیمت پائین، چرا باید سهمی که ارزش بنیادی کمی دارد صف خرید شود؟ پاسخ دقیق به این سؤال کار سختی است اما می توان یکی از دلایل این اتفاق را تکان خوردن سرمایه حقیقی در بازار به وسیله سیاست های نوسان گیران و حقوقی‌های بازار دانست. البته از این مسئله هم نمی توان گذشت که حقیقی های بورس تهران علاقه زیادی به صف بستن دارند و شکل گیری صف خرید می تواند از منطق خاصی بهره مند نباشد.

شگل؛ سهامی با عملکرد بنیادی ضعیف و خریدار زیاد10

فروش ماهانه شگل از ابتدای سال جاری

شرکت گلتاش از ابتدای سال جاری توانسته است 236 میلیارد تومان فروش داشته باشد اما در پنج ماهه سال قبل فروش این مجموعه 472 میلیارد تومان بوده است. با این وجود فروش 5 ماهه سال جاری کاهش 31 درصدی به مدت مشابه در سال قبل داشته است. در چهار ماه از پنج ماه سال جاری فروش شرکت گلتاش به نسبت ماه مشابه در سال قبل کاهش داشته است و تنها تیر ماه با 119 میلیارد تومان فروش، به نسبت تیر ماه سال قبل که 103 میلیارد تومان بوده است؛ افزایش فروش ماهانه به چشم می خورد. بیشترین افت فروش ماهانه این شرکت نیز مربوط به اردیبهشت ماه با کاهش 86 درصدی فروش ماهانه به نسبت ماه مشابه در سال قبل می شود.

شگل؛ سهامی با عملکرد بنیادی ضعیف و خریدار زیاد5

عملکرد مالی شرکت گلتاش در نیم سال مالی

آخرین صورت مالی منتشره از شرکت گلتاش در سامانه کدال، صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه است. سال مالی گلتاش به آذر ماه منتهی می شود و گزارش های شش ماهه این مجموعه منتهی به خرداد است. شرکت گلتاش با انتشار صورت های مالی شش ماهه خود نشان داد که نه تنها در سال جاری نتوانسته است در برابر هزینه های خود اصلاحی ایجاد کند تا سود خالص شرکت رشد کند بلکه هزینه های این شرکت چنان افزایش یافته است که این مجموعه به یک شرکت زیان ده تبدیل شده است.

درآمدهای عملیاتی در شش ماهه سال مالی جاری این شرکت به نسبت مدت مشابه در سال قبل 31 درصد کاهش داشته که منجر به کاهش 59 درصدی سود ناخالص شرکت شده است. افزایش 64 درصدی هزینه های مالی این مجموعه درسال جاری را می توان مهم ترین نکته این اطلاعیه شگل در کدال دانست. به وسیله این افزایش هزینه های مالی سود خالص گلتاش در این شش ماهه از 46 میلیارد تومان به زیان 32.6 میلیارد تومانی تبدیل شده است. تغییرات سود زیان خالص گلتاش به نسبت شش ماهه سال مالی قبل کاهش 171 درصدی را نشان میدهد.

شگل؛ سهامی با عملکرد بنیادی ضعیف و خریدار زیاد12