آمار معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

رونق اوراق در هفته رکودی بورس تهران

20:56 - 1401/04/16
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 48 هزار میلیارد تومان بود.

 

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 15 هزار و 364 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت 42 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 55 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 48 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 15 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 21 درصد شد و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 48 هزار و 256 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به 11 هزار و 606 میلیارد تومان رسید که 67 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 14 هزار و 492 میلیارد تومان افزایش یافت که 76 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 11 هزار واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 3 هزار و 428 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 3 هزار و 861  میلیاردی هفته پیشین، افت 11 درصدی داشته است.

رونق اوراق در هفته رکودی بورس تهران18