کارنامه اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اول تابستان؛

رشد خرید و فروش اوراق بدهی در بازار ثانویه

16:43 - 1401/04/10
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 122 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 26 هزار و 532 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد کمی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 44 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 122 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 26 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 24 درصد شد و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 122 هزار و 76 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به 5 هزار و 154 میلیارد تومان رسید که 49 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به هزار و 839 میلیارد تومان کاهش یافت که 24 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 19 هزار واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 3 هزار و 861 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 4 هزار و 154 میلیاردی هفته پیشین، افت 7 درصدی داشته است.

رشد خرید و فروش اوراق بدهی در بازار ثانویه5

 

 در همین رابطه: