افت معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

بهبود نسبی معاملات بورس /شستا در صدر نشست

16:10 - 1401/03/27
اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس 4 هزار و 438 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 104 میلیاردی هفته پیشین، رشد 8 درصدی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر ارزش معاملات خرد بورس افزایش یافت و میانگین روزانه آن 334 میلیارد تومان بیشتر از هفته پیشین بود.

 

میانگین ارزش معاملات خرد بورس 4 هزار و 438 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 104 میلیاردی هفته پیشین، رشد 8 درصدی داشته است. کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 3 هزار و 503 میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز دوشنبه ثبت شد که به رقم 5 هزار و 562 میلیارد تومان بالغ شد. 

در هفته‌ اخیر میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 16 هزار و 309 میلیارد تومان بود و به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 43 درصد بود.

جدول معاملات  

در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بود و به استثنای روز سه‌شنبه در باقی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشت. روز سه‌شنبه بیشترین حجم معاملات به خگستر تعلق داشت.

روز شنبه نمادهای فسازان، خگستر و وآذر بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و شستا، خودرو و خگستر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز‌های یکشنبه و دوشنبه شپنا بیشترین ارزش معاملات و شستا بیشترین حجم معاملات را داشتند. روز سه‌شنبه بیشترین ارزش معاملات به نمادهای فخوز، حگستر و شپنا تعلق داشت.

روز چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات به وبملت، خزامیا و سآبیک اختصاص داشت و شستا، وبملت و خودرو بیشترین حجم معاملات را داشتند. 

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت و سهم اوراق از معاملات بازار سهام کاهش یافت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر 16 هزار و 309 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین کاهش 68 درصدی داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 43 درصد بود. 

بهبود نسبی معاملات بورس /شستا در صدر نشست16

همچنین بخوانید