تپسی، گران قیمت خورد؟

18:24 - 1401/03/25
دیروز اولین عرضه اولیه استارتاپی در فرابورس رقم خورد.

برخی معتقد بودند که این عرضه اولیه می‌تواند سرآغاز مهمی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا باشد تا بتوانند در فضای بازار سرمایه ارزش‌گذاری شوند. اما از طرف دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که ارزش‌گذاری صورت گرفته درست نبوده و اشکالات و ابهامات زیادی به این عرضه اولیه وارد است. امروز در این برنامه چارسو با حمید اسدی به بررسی فرآیند این عرضه اولیه پرداخته‌ایم.