کارنامه معاملات اوراق بدهی در هفته اول خرداد

23:53 - 1401/03/06
اکوایران: در 4 روز کاری خرداد ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام به طور میانگین 26 درصد بود.

به گزارش اکوایران، 4 روز کاری از معاملات خرداد 1401 می‌گذرد، در این 4 روز به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 38 هزار و 639 میلیارد تومان بود. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 153 هزار میلیارد تومان بود.

در روز اول خرداد ماه ارزش معاملات اوراق تنها یک درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 153 هزار و 191 میلیارد تومان بود که 94 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق 746 میلیارد تومان بود که 5 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 444 میلیارد تومان رسید که 6 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد افت ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 30 هزار و 500 واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 5 هزار و 952 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 7 هزار و 486 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 20 درصدی داشته است.