روند سینوسی معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

11:22 - 1401/02/23
اکوایران: در سومین هفته کاری اردیبهشت ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نسبت به هفته پیش کاهش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 25 درصد بود که نسبت به هفته پیشین کاهش داشته است. در هفته گذشته، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه 47 درصد بود.

 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که 169 هزار و 910 میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با رشد نسبی ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 58 هزار و 623 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 34 هزار و 605 میلیارد تومان رسید که افت 41 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

در اولین روز هفته اخیر ارزش معاملات اوراق 15 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد اما در روز یکشنبه سهم اوراق به 2 درصد رسید. روز دوشنبه سهم اوراق بدهی از معاملات بازار ثانویه 95 درصد بود. روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق 160 میلیارد تومان بود که 2 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به هزار و 194 میلیارد تومان رسید که 13 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد رشد ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 34 هزار و 666 واحد صعود کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 6 هزار و 539 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم 5 هزار و 908 میلیاردی هفته پیشین، رشد 11 درصدی داشته است.

روند سینوسی معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه1

 در همین رابطه: