گزارش «اقتصادنیوز» از ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی؛

نمادهای پُرمعامله بورس در هفته سوم اردیبهشت

11:19 - 1401/02/23
اقتصادنیوز: در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افزایش یافت، سهم معاملات اوراق بدهی دولتی از بازار سهام کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس 6 هزار و 539 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 5 هزار و 908 میلیاردی هفته پیشین، رشد 11 درصدی داشته است. 

 

در 5 روز کاری هفته اخیر کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 5 هزار و 544 میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز شنبه ثبت شد که به رقم 7 هزار و 36 میلیارد تومان بالغ شد. 

جدول معاملات  

در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشتند. روز شنبه سه نماد پالایشی شپنا، شتران و شبندر بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و شستا، خودرو و شپنا بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه نیز شستا، خساپا و شپنتا بیشترین ارزش معاملات و شستا، خساپا و خودرو بیشترین حجم معاملات را داشتند.

در روز دوشنبه خگستر در صدر جدول ارزش معاملات بود و خساپا و شستا در رتبه‌های بعدی بودند. در جدول حجم معاملات نیز شستا، خساپا و خپارس در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. 

روز سه‌شنبه حگهر بیشترین ارزش معاملات را داشت و روز چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات به شستا، خساپا و خودرو اختصاص داشت. 

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر 34 هزار و 605 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین کاهش 41 درصدی داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 25 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افت داشته است.

نمادهای پُرمعامله بورس در هفته سوم اردیبهشت 6