خروج پول حقیقی از بزرگان؛

هفته صعودی بورس با شارژ سرمایه حقیقی

11:02 - 1401/02/16
اکوایران: در سه روز کاری هفته اخیر شاخص بورس تهران صعود کرد و شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم.

به گزارش اکوایران، در سه روز اخیر مجموع خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام مثبت بوده است. همزمان با ورود پول حقیقی در سه روز کاری هفته اخیر شاخص کل در مجموع بیش از 10 هزار واحد صعود کرده است. 

روند پول حقیقی

روز شنبه رقم ورود پول حقیقی به بازار سهام 12 میلیارد تومان بود و نمادهای خزامیا، حکشتی و بهپاک بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. روز یکشنبه 2 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد و روز دوشنبه ارزش سرمایه حقیقی وارد شده 32 میلیارد تومان شد. روز دوشنبه بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای پارسیان، شپنا و خکشتی اختصاص داشت. 

روز شنبه گروه «محصولات غذایی» بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و روز یکشنبه گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «محصولات دارویی» در صدر جدول ورود پول حقیقی بودند. روز دوشنبه نیز گروه‌های «فراورده‌های نفتی و کک»، «بیمه و صندوق بازنشستگی» و «محصولات دارویی» بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.و 

خروج پول حقیقی از بزرگان 

در سه روز اخیر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار سهام با خروج پول حقیقی مواجه بودند. روز شنبه فملی، فولاد و شبندر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند و روز یکشنبه سخوز، فولاد و فملی در صدر بودند. روز دوشنبه نیز بیشترین خروج پول حقیقی به فملی، البرز و وتجارت اختصاص داشت. گروه فلزات اساسی نیز در این سه روز بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. 

هفته صعودی بورس با شارژ سرمایه حقیقی9