نمادهای پُرمعامله بورس در هفته اخیر؛

افت معاملات سهام در سومین هفته معاملاتی سال 1401

10:49 - 1401/01/26
اقتصادنیوز: در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افت کرد، ارزش معاملات اوراق بدهی دولتی نیز کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر شاهد کاهش میانگین ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس 5 هزار و 532 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 6 هزار و 664 میلیاردی هفته پیشین، افت 17 درصدی داشته است. 

 

در این هفته کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 5 هزار و 33 میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز یکشنبه ثبت شد که به رقم 6 هزار و 110 میلیارد تومان بالغ شد. 

جدول معاملات  

در این هفته نمادهای خودرویی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را داشتند. نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام در هفته اخیر را داشت. 

روز شنبه خگستر بیشترین ارزش معاملات و بیشترین حجم معاملات بازار را داشت. روز یکشنبه نمادهای خگستر، خودرو و خساپا به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را داشتند و خودرو بیشترین حجم معاملات بازار را داشت. در روز دوشنبه خبهمن در صدر جدول معاملات بود و روز سه‌شنبه وساپا، ورنا و فولاد در رتبه‌های اول تا سوم جدول ارزش معاملات قرار گرفتند. در آخرین روز کاری هفته خگستر، وساپا، خبهمن، شتران و خساپا بیشترین ارزش معاملات را داشتند.  

افت معاملات کل بازار سهام

در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته 45 هزار و 713 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 54 هزار و 371 میلیاردی هفته پیشین، افت 16 درصدی داشته است.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر 38 هزار و 733 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 16 درصد کاهش داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 40 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش داشته است.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 173 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 4 هزار و 733 میلیارد تومان رسید که 40 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.