گزارش «اقتصادنیوز» از جریان پول در بازار سهام؛

افزایش خروج سرمایه از بورس

10:47 - 1401/01/26
اقتصادنیوز: در هفته اخیر شاهد رشد 176 برابری خروج پول حقیقی از بورس بودیم.

به گزارش اقتصادنیوز، در سومین هفته کاری فروردین ماه روند خروج سرمایه حقیقی از بورس افزایش یافت و در 3 روز از 5 روز کاری هفته اخیر خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود.

 

خروج سرمایه حقیقی

بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که در 3 روز کاری متوالی شاهد خروج پول حقیقی به بورس بودیم. روز شنبه، روند خروج پول حقیقی ادامه داشت و 209 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شد. روز یکشنبه جریان پول به سمت بازار بود. روز دوشنبه پول حقیقی از بورس خارج شد و ارزش آن 151 میلیارد تومان بود. روز سه‌شنبه هزار و 10 میلیارد تومان از بازار خارج شد و روز چهارشنبه پول حقیقی وارد بازار شد و ارزش سرمایه حقیقی ورودی 50 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته هزار و 104 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 220 میلیارد تومان بود.  

رکوردداران خروج پول حقیقی

روز شنبه که پول حقیقی از بازار خارج شد بیشترین خروج پول به سهام وبملت، فملی و خودرو اختصاص داشت و روز یکشنبه خگستر، شپنا و فوکا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

روز دوشنبه که خروج پول حقیقی از سر گرفته شد بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار به نماد شپنا تعلق داشت و خساپا و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. روز سه‌شنبه فولاد، شبندر و تجلی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشتند و در آخرین روز کاری هفته نیز خگستر، کنور و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

 

همچنین