نگاهی به معاملات ثانویه اوراق بدهی دولتی؛

دوشنبه سوری‌های بورس در سال 1400

13:40 - 1401/01/06
اکوایران: ارزش معاملات اوراق بدهی در نیمه دوم سال رشد چشمگیری داشت و در روزهای دوشنبه بیش از 90 درصد ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

به گزارش اکوایران، در سال 1400 معاملات ثانویه اوراق بدهی دولتی در بازار سهام تهران رونق گرفت. خرید و فروش اوراق از جمله حواشی بورس در سال گذشته بود و محل اختلاف نظرهای زیادی بود. برخی‌ها رونق این اوراق را به سود اقتصاد ایران و به معنی تعمیق بازار سرمایه می‌دانستند و برخی نیز آن را موجب تضعیف بازار سهام و خروج پول از سهام شرکت‌ها قلمداد می‌کردند. 

دوشنبه‌های پُررونق

خرید و فروش اوراق بدهی در بازار ثانویه روند ثابتی نداشت و بخش بزرگی از معاملات آن در روزهای دوشنبه انجام شد. خصوصا در نیمه دوم سال 1400 تمرکز معاملات بر روزهای دوشنبه افزایش یافت به طوری که در روزهای دوشنبه بیش از 90 درصد ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت و معاملات سهام را تحت شعاع قرار می‌داد. 

ارزش معاملات اوراق بدهی در نیمه دوم سال رشد چشمگیری داشت به طوری که رقم متوسط آن در مهرماه نسبت به شهریور رشد 72 درصدی داشت و در اسفند ماه نسبت به مهر ماه 144 درصد افزایش داشته است.

بیشترین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام به روز دوشنبه 23 اسفند ماه برمی‌گردد که 179 هزار و 753 میلیارد تومان ارزش داشت. کمترین رقم نیز در روز 7 فروردین ماه محقق شد که ارزش آن 131 میلیارد تومان بود.

روند ارزش معاملات اوراق در بازار ثانویه 

در فروردین ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 11 هزار و 890 میلیارد تومان بود که سهم اوراق از معاملات کل بازار سهام به طور متوسط 51 درصد بود. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ارزش معاملات اوراق روندنزولی داشت. در اردیبهشت ارزش معاملات اوراق 6 هزار و 601 میلیارد تومان و در خرداد ماه به 5 هزار و 130 میلیارد تومان  رسید. سهم اوراق از معاملات بازار به طور میانگین در اردیبهشت 48 درصد و در خرداد 39 درصد بود.

در تیر ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 6 هزار و 433 میلیارد تومان بود که سهم اوراق از معاملات کل بازار سهام به طور متوسط 35 درصد بود. سهم اوراق در مرداد ماه به 28 درصد افت کرد و به طور متوسط ارزش روزانه آن 5 هزار و 260 میلیارد تومان بود. 

شهریور ماه رونق معاملات بازار بود. هم معاملات سهام رنق گرفت هم ارزش معاملات اوراق افزایش یافت. میانگین ارزش معاملات خرد سهام در این ماه 9 هزار و 163 میلیارد تومان و میانگین ارزش معاملات اوراق 8 هزار و 891 میلیارد تومان بود. 

اما در نیمه دوم سال ارزش معاملات اوراق بدهی افزایش چشمگیری یافت. در مهر ماه ارزش معاملات اوراق به طور متوسط 15 هزار و 324 میلیارد تومان بود که 54 درصد از کل معاملات بازار را شامل می‌شود. ارزش معاملات اوراق در آبان 12 هزار و 383 میلیارد تومان و در آذر 14 هزار و 361 میلیارد تومان بود که به ترتیب 36 و 35 درصد از کل معاملات بازار سهم داشت.

در دی ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 24 هزار و 19 میلیارد تومان شد و سهم آن 37 درصد از کل معاملات بازار بود. در بهمن نیز ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 32 هزار و 127 میلیارد تومان شد که 36 درصد از کل معاملات بازار را تشکیل داد. در آخرین ماه سال نیز ارزش معاملات اوراق به طور میانگین به 37 هزار و 406 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در سال 1400 است. 

دوشنبه سوری‌های بورس در سال 14002