گزارش «اقتصادنیوز» از ورود و خروج پول به بازار سهام؛

ماه فرار سهامداران از بورس /رکوردهای بازار سهام در سال 1400

11:58 - 1401/01/04
اقتصادنیوز:شهریور ماه سال گذشته ماه نزول بازار سهام و ماه خروج سهامداران از بورس بود.

به گزارش اقتصادنیوز، سال 1400 با نزول بورس و خروج پول حقیقی همراه بود. این روند تا پایان بهار ادامه داشت. تنها در تیرماه بود که مجموع تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس مثبت شد و شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. 

 

ماه خروج

با شدت گرفتن روند نزولی قیمت‌ها از شهریور ماه بسیاری از سهام‌داران از بازار خارج شدند به طوری که خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در شهریور 8 هزار و 239 میلیارد تومان بود. این روند در ماه‌های بعدی نیز ادامه یافت و مجموع تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار در تمامی ماه‌های بعدی سال منفی بود. پس از شهریور، ماه‌های بهمن، اردیبهشت، فروردین و آبان بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

رکورد خروج پول

بیشترین خروج  پول حقیقی در سال 1400، روز 8 شهریورماه ثبت شد. در این روز هزار و 980 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روزهای 21 شهریور و 17 بهمن نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین خروج پول حقیقی در سال گذشته قرار دارندکه به ترتیب هزار و 460 میلیارد تومان و هزار و 409 میلیارد تومان خروج سرمایه را ثبت کردند.

9 آبان، 30 شهریور و 20 مهر در رتبه‌های بعدی بیشترین خروج پول حقیقی قرار دارند. 

ماه فرار سهامداران از بورس /رکوردهای بازار سهام در سال 14005

رکورد ورود پول 

بیشترین ورود پول حقیقی در سال گذشته، روز 10 شهریورماه ثبت شد. در این روز 855 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. روزهای 24 مهر و 8 خرداد ماه نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین ورود پول حقیقی در سال گذشته قرار دارند.

ماه فرار سهامداران از بورس /رکوردهای بازار سهام در سال 140018