گزارش «اقتصادنیوز» از روند معاملات خرد در سال گذشته؛

رشد معاملات بورس در سال 1400 / دو نیمه متفاوت بازار سهام

12:37 - 1401/01/01
اقتصادنیوز: ارزش کل معاملات بازار سهام در سال 1400 ، 5 هزار و 136 تریلیون تومان بود که نسبت به سال 1399 رشد 91 درصدی داشته است. در اسفند ماه میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 3 هزار و 515 میلیارد تومان بود که بالاترین رقم در 4 ماه پایانی سال است.

به گزارش اقتصادنیوز، در ماه‌های ابتدایی سال بورس با رکود نسبی مواجه بود و همزمان با نزول قیمت‌ها از ارزش معاملات خرد سهام نیز کاسته شد. بسیاری از سهامدارانی که دچار زیان شده و در بازار مانده بودند دست از خرید و فروش کشیدند و در انتظار به پایان رسیدن عمر دولت دوازدهم بودند.

 

با تغییر دولت و بهبود انتظارات قیمت‌های بازار رشد کردند و ارزش معاملات خرد نیز در ابتدای تابستان رشد قابل توجهی داشت. خصوصا در شهریور ارزش معاملات خرد سهام به بالاترین ارقام سال افزایش یافت. 

معاملات بازار سهام در سال 1400

ارزش کل معاملات بازار سهام در سال 1400 ، 5 هزار و 136 تریلیون تومان (5 میلیون و 136 هزار و 880 میلیارد تومان) بود که نسبت به سال 1399 رشد 91 درصدی داشته است.

روند معاملات خرد؛ کانال 2 هزار میلیارد تومانی در بهار

در دو ماه ابتدایی سال میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در محدوده 2 هزار میلیارد تومانی قرار داشت، در خرداد ماه میانگین روزانه ارزش معاملات خرد به 3 هزار و 825 میلیارد تومان رشد کرد. 

تابستان پر رونق و پایان ناخوش

در تیرماه میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام به 6 هزار و 472 میلیارد تومان رسید و در مرداد این رقم به 7 هزار و 368 میلیارد تومان بالغ شد. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در شهریور ماه به 9 هزار و 163 میلیارد تومان افزایش یافت که بیشترین رقم در سال 1400 است. بخش عمده‌ای از معاملات خرد در شهریور به خروج سرمایه حقیقی اختصاص داشت به طوری که در مجموع درآخرین ماه تابستان 8 هزار و 239 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

پائیزِ بازار

میانگین ارزش معاملات خرد در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی روند نزولی داشت. در مهر ماه ارزش معاملات خرد به رقم 5 هزار و 931 میلیارد تومان نزول کرد. در آبان این رقم به 4 هزار و 740 میلیارد تومان رسید و در آذر 3 هزار و 284 میلیارد تومان بود. ارزش معاملات خرد در دی ماه 3 هزار و 10 میلیارد تومان شد. 

در بهمن ماه ارزش معاملات خرد در محدوده 3 هزار میلیارد تومانی باقی ماند و میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 3 هزار و 250 میلیارد تومان بود. در اسفند نیز میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 3 هزار و 515 میلیارد تومان بود که بالاترین رقم در 4 ماه پایانی سال است.

رونق اوراق در نیمه دوم 1400

همزمان با افت میانگین ارزش معاملات خرد سهام در 6 ماهه دوم سال، معاملات اوراق بدهی در بازار سهام رونق گرفت. در نیمه دوم سال 1400 تمرکز معاملات بر روزهای دوشنبه افزایش یافت به طوری که در روزهای دوشنبه بیش از 90 درصد ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

در مهر ماه ارزش معاملات اوراق به طور متوسط 15 هزار و 324 میلیارد تومان بود که 54 درصد از کل معاملات بازار را شامل می‌شود. ارزش معاملات اوراق در آبان 12 هزار و 383 میلیارد تومان و در آذر 14 هزار و 361 میلیارد تومان بود که به ترتیب 36 و 35 درصد از کل معاملات بازار سهم داشت.

در دی ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 24 هزار و 19 میلیارد تومان شد و سهم آن 37 درصد از کل معاملات بازار بود. در بهمن نیز ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 32 هزار و 127 میلیارد تومان شد که 36 درصد از کل معاملات بازار را تشکیل داد. در آخرین ماه سال نیز میانگین ارزش معاملات اوراق به 37 هزار و 406 میلیارد تومان افزایش یافت که بالاترین رقم در سال 1400 است.

رشد معاملات بورس در سال 1400 / دو نیمه متفاوت بازار سهام17