از ارزندگی سهام چه‌ می‌دانید؟

16:08 - 1400/12/17
در ادبیات تحلیلگران بنیادی بازار سهام، «ارزندگی» از جمله واژه های پرکاربرد است.

سود عملیاتی، P/ E سهم نسبت به کل بازار، پرداخت سود نقدی شرکت‌ها و P/ S شرکت‌ها در ارزندگی سهم اثرگذار هستند و تحلیلگران بنیادی مدام در حال رصد این موارد و محاسبه مجدد ارزندگی سهام شرکت های مختلف هستند.

در گفتگویی با حمید کوشکی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه به این سوال پرداخته ایم که فارغ از استراتژی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، برای محاسبه ارزندگی یک سهم بایستی چه روشی در پیش گرفت، چه مواردی را با حساسیت بیشتر مد نظر داشت و چطور رفتار کرد؟