ترکش جنگ به تجارت ایران

12:18 - 1400/12/11
در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که ۲۵ کامیون حامل محصولات کشاورزی ایران به روسیه پشت مرزهای این کشور با اوکراین متوقف شده اند.

 به گفته علی یکتایی قرابایی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و روسیه تجار ایرانی هنوز از بازگشت خوردن بار فلفل دلمه ایی کمر راست نکرده بودند که این کامیون ها در مرز اوکراین زمین گیر شده است. به گفته وی بهای بار تریلی هایی که بازگشت داده اند، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.