معاملات هفتگی اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

رونق خرده فروشی در بورس تهران

11:15 - 1400/12/06
اکوایران: در هفته اول اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 46 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش چشمگیری داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 163 هزار میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با صعود شاخص‌های بازار سهام و رشد ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش داشته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 37 هزار و 754 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 35 هزار و 311 میلیارد تومان رسید که افت 6 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 14 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 23 درصد افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 163 هزار و 900 میلیارد تومان بود که 97 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 6 هزار و 588 میلیارد تومان بود که 60 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 4 هزار و 201 میلیارد تومان رسید که 38 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد رشد ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 5 هزار و 926 واحد صعود کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 3 هزار و 180 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم 2 هزار و 767 میلیاردی هفته پیشین، رشد 15 درصدی داشته است.