معاملات هفتگی اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

رشد معاملات اوراق بدهی در هفته نزولی بازار سهام

15:24 - 1400/11/22
اکوایران: در هفته سوم بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 45 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش چشمگیری داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 157 هزار میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با نزول شاخص‌های بازار سهام و افت ارزش معاملات سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش داشته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 31 هزار و 551 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 34 هزار و 502 میلیارد تومان رسید که رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 55 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 26 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 157 هزار و 972 میلیارد تومان بود که 97 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 2 هزار و 301 میلیارد تومان بود که 32 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 772 میلیارد تومان رسید که 15 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد افت ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 17 هزار و 42 واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 3 هزار و 270 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 3 هزار و 835 میلیاردی هفته پیشین، افت 15 درصدی داشته است.