معاملات هفتگی اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

افت معاملات اوراق بدهی در هفته صعودی بازار سهام

11:12 - 1400/11/15
اکوایران: در هفته دوم بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام تغییر محسوسی نکرد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 33 درصد بود که نسبت به هفته پیشین تغییر چندانی نداشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 152 هزار میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با صعود بازار سهام و رشد شاخص‌های بورس، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش داشته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 32 هزار و 104 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 31 هزار و 551 میلیارد تومان رسید که افت 1.7 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 18 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 15 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 152 هزار و 805 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 265 میلیارد تومان بود که تنها 4 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 910 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 2 هزار و 677 میلیارد تومان رسید که 33 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد رشد ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 71 هزار و 840 واحد صعود کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 3 هزار و 835 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم 3 هزار و 77 میلیاردی هفته پیشین، رشد 25 درصدی داشته است.