تزریق ۱۶ همتی دولت در بازار اوراق

10:46 - 1400/11/03
در آخرین هفته دی ماه در بازار اولیه تقریبا هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسید.

این در حالی است که در هفته گذشته‌اش حجم فروش اوراق ۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان بوده و با افت ۷۳ درصدی همراه بوده است. 

از فروردین تا دی ماه امسال نیز دولت ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده اما در همین برهه ۸۰ هزار و چهارصد میلیارد تومان پول بابت سررسید آن پرداخت کرده و به عبارتی اختلاف این دو عدد پولی است که دولت به بازار سرمایه داده است. 

در این برنامه چارسو با ندا بشیری به بررسی بیشتر بازار اوراق بدهی با توجه به داده‌های موجود پرداخته‌ایم.