یکسان سازی نرخ ارز به کدام سبک؟

15:15 - 1400/10/17
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا عنوان کرده است که سال آینده دیگر در "بازار" ارز دو نرخی نخواهیم داشت!

قطعا منظور او "بودجه ۱۴۰۱" است، زیرا امکان ندارد سال آینده ما شاهد یکسان سازی نرخ ارز باشیم! 

یکسان سازی نرخ ارز به این معنی است که در صرافی ها به روی همه باز باشد و هر کس به هر میزان که دلار خواست دریافت کند، نه اینکه سامانه نیما برای فعالان اقتصادی و تجار، سامانه سنا برای خرید اسکناس صرافی ها و همچنین نرخ در بازار آزاد وجود داشته باشد!

تجربه کشورهای مشابه نیز نشان می دهد که فرایند انتقال هر نظام چند نرخی به تک نرخی، فرایندی چند ساله و نیازمند برنامه ریزی دقیق در کنار قدرت و توان در اجرای آن است.

تاکنون در چند دولت مختلف این ادعا مطرح شده است که سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا خواهد شد، اما به جز مقطعی کوتاه در دولت خاتمی، هیچکدام نتوانستند به طور واقعی آن را محقق کنند.