آمار معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

افزایش سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه

11:12 - 1400/10/10
اکوایران: در هفته اول دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 38 درصد بود که نسبت به سهم 27 درصدی هفته پیشین افزایش داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 81 هزار میلیارد تومان بود. 

بنابراین در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کمتر شده است. دلیل این اتفاق کاهش ارزش معاملات سهام است. در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل بازار افت 18 درصدی داشت.

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 23 هزار و 676 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 17 هزار و 861 میلیارد تومان کاهش یافت که افت 25 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 34 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 36 درصد افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 81 هزار و 552 میلیارد تومان بود که 94 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 708 میلیارد تومان بود که 14 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 13 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 804 میلیارد تومان رسید که 14 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.