آمار معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

کاهش سهم اوراق از خرید و فروش بورسی‌ ها

10:34 - 1400/10/03
اکوایران: در هفته پایانی آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 27 درصد بود که نسبت به سهم 46 درصدی هفته پیشین کاهش محسوسی داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 116 هزار میلیارد تومان بود. 

بنابراین در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بیشتر شده است. دلیل این اتفاق افزایش ارزش معاملات سهام است. در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد سهام رشد 14 درصدی داشت.

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 8 هزار و 941 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 23 هزار و 676 میلیارد تومان کاهش یافت که رشد 165 درصدی را نشان می‌دهد.


بیشتر بخوانید؛

دو راهی بانک مرکزی در بازار بین بانکی


روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 7 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم تغییری نکرد. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 116 هزار و 401 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق هزار و 101 میلیارد تومان بود که 19 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 78 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 241 میلیارد تومان رسید که 4 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.