پیش بینی قیمت دلار در آخرین روز آذر

اثر اردوغان در بازار دلار ایران

10:52 - 1400/09/30
برخی از معامله گران اعتقاد داشتند که یکی از دلایل افزایش ارزش دلار در هفته های اخیر در بازار داخلی، تقویت این ارز در کشورهای همسایه از جمله ترکیه بوده است.

دیروز به یکباره ارزش لیر در برابر دلار آمریکا تقویت شد. یک دلار که تا بعدازظهر دیروز به نزدیک ۱۸ لیر رسیده بود،‌ به یکباره تضعیف شد و تا کانال ۱۳ لیری پایین رفت. بر اساس صحبت های تحلیل گران، علت تقویت لیر، تهدید اردوغان مبنی بر عرضه ذخایر طلا به بازار بود. این اتفاق برای معامله گران بازار ارز داخلی نیز اهمیت زیادی داشت.

 

برخی از معامله گران اعتقاد داشتند که یکی از دلایل افزایش ارزش دلار در هفته های اخیر در بازار داخلی، تقویت این ارز در کشورهای همسایه از جمله ترکیه بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع، برخی از بازیگران ارزی باور دارند که تضعیف دلار در برابر لیر ترکیه،‌ موجب کاهش فشارهای صعودی در بازار داخلی خواهد شد.

در مقابل این گروه، دسته ای قرار دارند که معتقدند نوسانات بازارهای همسایه اثر خاصی در بازار داخلی  نداشته است و تنها هیجانات مربوط به مذاکرات هسته ای، زمینه ساز نوسانات هفته های اخیر بازار داخلی بوده است. به باور این عده،‌ فضای ابهام و بی خبری از آینده مذاکرات هسته ای موجب خواهد شد که خریداران بیشتری تا مذاکرات بعدی در موقعیت خرید وارد بازار داخلی شوند. این عده انتظار دارند که دلار در روز جاری، مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی را مورد آزمون قرار دهد. در صورتی که دلار از مقاومت یاد شده عبور کند، احتمال رشد این ارز تا محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان وجود خواهد داشت.

بازیگرانی که به اثر نوسانات دلار در کشورهای همسایه باور دارند،‌ معتقدند که امروز ارزش اسکناس آمریکایی در بازار داخلی افت خواهد کرد، چرا که دلار در ترکیه تضعیف شده است.

اثر اردوغان در بازار دلار ایران17