منحنی بازدهی اوراق / یکشنبه 28 آذر 1400؛

رشد بازدهی اوراق و رونق معاملات بازار ثانویه

15:57 - 1400/09/29
اقتصادنیوز: در روز یکشنبه، 28 آذر 1400، نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدها افزایشی شدند.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 8 درصد افزایش به 410 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 34 نماد اخزا و 5 نماد اراد انجام شد. 

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدها افزایشی شده اند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با 9 دهم درصد افزایش به 25.85 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با سه دهم درصد افزایش به 25.94 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال به 25.99 درصد رسید. نرخ بازده آتی در سال دوم نیز با سه دهم درصد کاهش به 26.02 درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟