آمار معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

افزایش سهم اوراق از معاملات بازار سهام

11:09 - 1400/09/26
اکوایران: در هفته چهارم آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 46 درصد بود که نسبت به سهم 27 درصدی هفته پیشین افزایش محسوسی داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 34 هزار میلیارد تومان بود. 

 

بنابراین در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کمتر شده است. دلیل این اتفاق کاهش ارزش معاملات سهام است. در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد سهام افت 7 درصدی داشت.

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 9 هزار و 59 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 8 هزار و 941 میلیارد تومان کاهش یافت که افت 1.3 درصدی را نشان می‌دهد.


بیشتر بخوانید؛

پیش بینی آینده مذاکرات و بورس از کانال اوراق


روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 18 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه به 38 درصد افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 34 هزار و 666 میلیارد تومان بود که 89 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 5 هزار و 813 میلیارد تومان بود که 57 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 74 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به هزار و 519 میلیارد تومان رسید که 27 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

افزایش سهم اوراق از معاملات بازار سهام16

 در همین رابطه: