افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی دولتی؛

رونق معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

14:03 - 1400/09/19
اکوایران: در هفته سوم آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 27 درصد بود که نسبت به سهم 25 درصدی هفته پیشین افزایش نسبی داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 42 هزار میلیارد تومان بود. 

 

در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بیشتر شده است که به معنای رونق معاملات و افزایش نقدشوندگی اوراق است.این در حالی است که در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد سهام افت 14 درصدی داشت.

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 6 هزار و 990 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 9 هزار و 59 میلیارد تومان کاهش یافت که رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد.

بهبود معاملات اوراق 

روز شنبه 9 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه به 13 درصد افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 42 هزار و 626 میلیارد تومان بود که 91 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 889 میلیارد تومان بود که 14 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 4 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 856 میلیارد تومان رسید که 9 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.