آمار معاملات بازار سهام در پایان هفته؛

پُرمعامله‌ترین سهم‌های بورس در روز چهارشنبه

15:44 - 1400/09/17
اکوایران: روز چهارشنبه 17 آذر 1400، ارزش معاملات خرد سهام رشد کرد و با افزایش 9 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 310 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در هفته اخیر است.

به گزارش اکوایران، در آخرین روز معاملاتی هفته ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد 62 درصدی به رقم 9 هزار و 960 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 856 میلیارد تومان بود که 9 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

 

ارزش معاملات خرد سهام رشد کرد و با افزایش 9 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 310 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در هفته اخیر است. ارزش معاملات خرد 33 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 3 هزار و 2 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 487 میلیاردی هفته پیشین، افت 14 درصدی داشته است.

پُرمعامله‌ترین سهم

در معاملات امروز نماد خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 149 میلیارد تومان بود.

پس از خودرو، خبهمن بیشترین ارزش معاملات را داشت و نماد خگستر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن فرابورس و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات امروز نیز خودرو با تعداد 673 میلیون 683 سهم در صدر قرار گرفته است. خبهمن در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خگستر تعلق داشت. دو نماد کرمان و شبندر در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.