گزارش «اقتصادنیوز» از آمار معاملات اوراق بدهی در بازار سهام؛

هفته پُرنوسان معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

10:19 - 1400/07/30
در هفته اخیر سهم معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سرمایه، برای دومین هفته متوالی، نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، در هفته گذشته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 40 درصد بود که نسبت به سهم 55 درصدی هفته پیشین کاهش یافته است.

 

با این حال در دو روز -دوشنبه و چهارشنبه- سهم معاملات اوراق بدهی از معاملات کل بازار 86 درصد بود و در دیگر روزها سهم معاملات اوراق کمتر از معاملات سهام بود. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 45 هزار میلیارد تومان بود. 

افزایش نقدشوندگی اوراق درآمد ثابت

در هفته اخیر در عین اینکه سهم اوراق کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است که به معنای افزایش نقدشوندگی اوراق است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 10 هزار و 849 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 16 هزار و 951 میلیارد تومان افزایش یافت. 

روند هفته

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 593 میلیارد تومان بود که تنها 8 درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به 352 میلیارد تومان کاهش یافت که 5 درصد معاملات کل بود. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق به 45 هزار و 262 میلیارد تومان افزایش یافت و سهم آن از ارزش کل معاملات بازار سهام 86 درصد بود. روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق هزار و 541 میلیارد تومان بود که 19 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 2 هزار و 300 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 37 هزار و 8 میلیارد تومان رسید که 86 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

هفته پُرنوسان معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه13