آمار جریان نقدینگی حقوقی‌ و حقیقی‌ بورس در سومین هفته مهرماه؛

سهم‌های مورد حمایت حقیقی‌ها و حقوقی‌ها

10:16 - 1400/07/24
در هفته اخیر، زاگرس بیشترین ورود پول حقیقی ئ شپنا بیشترین ورود پول حقوقی را داشتند.

 

 

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز ، در پایان هفته اخیر رکورد خروج پول حقیقی برای 8 روز متوالی ثبت شد. در مجموع کل هفته 3 هزار و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 740 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 215 درصدی داشته است. در 8 روز کاری اخیر در مجموع 4 هزار و 781 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شده است.

بیشترین ورود پول حقیقی

در هفته اخیر، نماد زاگرس (پتروشیمی زاگرس) بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 78 میلیارد تومان بود. پس از زاگرس، لپارس (پارس الکتریک) و کارین (صندوق سرمایه گذاری نگین سامان) در رده‌های دوم و سوم بودند. پس از این دو، غمینو، قنقش، ورازی، شپاس، شراز، چکاپا، فپنتا، غویتا، خراسان، دروز و وسدید بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را داشتند. 

بیشترین ورود پول حقوقی

در این هفته نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) بیشترین ورود پول حقوقی را داشت و خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 263 میلیارد تومان بود. پس از شپنا، آرمان (بیمه آرمان) و فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) بیشترین ورود پول حقوقی را داشتند. فجهان، فسبزوار، فولاد، سمگا، خبهمن، شبندر، برکت، فارس، وبملت، وغدیر و شستا دیگر بزرگان بازار سهام بودند که بیشترین ورود نقدینگی حقوقی را داشتند. 

سهم‌های مورد حمایت حقیقی‌ها و حقوقی‌ها19سهم‌های مورد حمایت حقیقی‌ها و حقوقی‌ها0