گزارش «اقتصادنیوز» از آمار معاملات اوراق بدهی در بازار سهام؛

کاهش نقدشوندگی اوراق بدهی در بازار ثانویه

20:42 - 1400/07/15
در هفته اخیر سهم معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سرمایه نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، در هفته گذشته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام 59 درصد بود که نسبت به سهم 67 درصدی هفته پیشین کاهش یافته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 36 هزار میلیارد تومان بود که 84 درصد ارزش معاملات کل بازار سهام را تشکیل داد. 

 

کاهش نقدشوندگی اوراق درآمد ثابت

در هفته اخیر علاوه بر کاهش سهم اوراق، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نیز کاهش یافته است که به معنای کاهش نقدشوندگی اوراق است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 17 هزار و 627 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 16 هزار و 580 میلیارد تومان کاهش یافت. 

روند هفته

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 7 هزار و 53 بود که 42 درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به 6 هزار و 332 میلیارد تومان رسید که 41  درصد معاملات کل بود. روز دوشنبه نیز ارزش معاملات اوراق به 36 هزار و 563 میلیارد تومان افزایش یافت و سهم آن از ارزش کل معاملات بازار سهام 84 درصد بود. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 5 درصدی -نسبت به روز دوشنبه- به 16 هزار و 373 میلیارد تومان رسید که 68 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

کاهش نقدشوندگی اوراق بدهی در بازار ثانویه17