افزایش سهم اوراق بدهی از معاملات بازار ثانویه؛

اتفاق بی سابقه در بورس /بازار سهام یا بازار اوراق؟

19:45 - 1400/07/13
روز دوشنبه 84 درصد از ارزش معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت که در 6 ماه اخیر بی‌سابقه است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز ، روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 44 هزار و 73 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز ‌‌یکشنبه 188 درصد افزایش یافته است. اما نکته حائز اهمیت این است که 84 درصد ارزش کل معاملات به اوراق درآمد ثابت اختصاص داشت.

 

افزایش سهم اوراق از معاملات بازار سهام

ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت 36 هزار و 563 میلیارد تومان بود که نسبت به روز گذشته رشد 477 درصدی داشته است. 84 درصد از ارزش معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت که در 6 ماه اخیر بی‌سابقه است. 

اما در 3 روز اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام 55 درصد بود. 

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 7 هزار و 53 بود که 42 درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به 6 هزار و 332 میلیارد تومان رسید که 441 درصد معاملات کل بود. روز دوشنبه نیز ارزش معاملات اوراق به 36 هزار و 563 میلیارد تومان افزایش یافت.  

اتفاق بی سابقه در بورس /بازار سهام یا بازار اوراق؟5