بازدهی اوراق خزانه اسلامی کاهش یافت؛

کاهش نرخ بازدهی اوراق بدهی

14:18 - 1400/07/12
بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت نزولی بود.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، روز یکشنبه حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 3 درصد افزایش به 362 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 38 نماد اخزا و 6 نماد اراد انجام شد. 

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 6.4 هزار میلیارد تومان رسید. که بخش عمده آن به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد. 

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت نزولی بود. نرخ اوراق با سررسید یک سال به 22.25  درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد کاهش به 23.14 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با دو دهم درصد کاهش به 23.66 درصد رسید. نرخ بازده آتی در سال دوم نیز با 3 دهم درصد کاهش به 24.07 درصد رسید.