گزارش «اقتصادنیوز» از آمار معاملات اوراق بدهی در بازار سهام؛

افزایش عمق معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

21:20 - 1400/07/09
در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افزاش 120 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 20 هزار و 139 میلیارد تومان رسید که 70درصد از ارزش کل معاملات بازار را تشکیل می‌دهد.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، در هفته گذشته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام 67 درصد بود که نسبت به سهم 43 درصدی هفته پیشین افزایش یافته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز یکشنبه اختصاص داشت که بیش از 28 هزار میلیارد تومان بود که 81 درصد ارزش معاملات کل بازار سهام را تشکیل داد. 

 

روند هفته

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 13 هزار و 83 بود که 60 درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به 28 هزار و 153 میلیارد تومان رسید که 81 درصد معاملات کل بود. روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق به 9 هزار و 136 میلیارد تومان کاهش یافت و سهم آن از ارزش کل معاملات بازار سهام 58 درصد بود. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 120 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 20 هزار و 139 میلیارد تومان رسید که 70 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

افزایش عمق معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه5