گزارش «اقتصادنیوز» از آمار معاملات اوراق بدهی در بازار سهام؛

جهش معاملات اوراق بدهی در بورس

09:30 - 1400/06/26
در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق در یک جهش 173 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 23 هزار و 633 میلیارد تومان رسید که 75 درصد از ارزش کل معاملات بازار را تشکیل می‌دهد.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، در هفته گذشته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام 54 درصد بود. بیشترین رقم به روز چهارشنبه اختصاص داشت که بیش از 23 هزار میلیارد تومان بود که 75 درصد ارزش معاملات کل بازار سهام را تشکیل داد. 

روند هفته

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 7 هزار و 604 بود که 44 درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به 7 هزار و 960 میلیارد تومان رسید که نیمی از معاملات کل بود. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق به 13 هزار و 331 میلیارد تومان افزایش یافت و سهم آن از ارزش کل معاملات بازار سهام 53 درصد بود. 

روز سه‌شنبه نیز سهم معاملات اوراق 51 درصد بود و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق در یک جهش 173 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 23 هزار و 633 میلیارد تومان رسید که 75 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.