سیاست پولی بانک مرکزی در هفته گذشته؛

جذب پول در بازار باز و تزریق اعتبار در بازار بین بانکی

10:39 - 1400/06/11
جذب پول در بازار باز در هفته منتهی به 8 شهریور ماه نسبت به هفته قبل خود 40 درصد کاهش پیدا کرده و به 4 هزار میلیارد تومان رسید. خالص عملکرد بازار باز در این هفته نشان از رفتار انبساطی بانک مرکزی در این مقطع داشته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، در هفته دوم شهریور ماه بانک مرکزی آمار جدیدی در زمینه عملیات بازار باز به ثبت رساند. طبق این آمار روند جذب نقدینگی در ایران به دوازدهمین هفته متوالی رسیده و 40 درصد نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده است. 

بانک مرکزی در هفته منتهی به 8 شهریور ماه 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بانکها جمع آوری کرده و با توجه به عملیات بازار باز در هفته قبل 6 هزار و 700 میلیارد تومان نیز بسط در بانکها انجام داد.بنابراین مابه التفاوت عملیات انجام شده نشان می دهد به طور خالص در بازار باز 2 هزار و 700 میلیارد تومان بسط داده است.

افزایش اعتبارات بین بانکی در شهریور

در بازار بین بانکی بانک ها اقدام به استقراض پول در بازه های کوتاه مدت و نرخ سود بالاتری می کنند. سقف نرخ سود در این معاملات به بانک مر کزی تعلق داشته که برابر با 22 درصد است. در همین رابطه  اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در هفته منتهی به 8 شهریور ماه برابر با 11 هزار و 790 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در هفته گذشته در این بازار بسط پولی صورت نگرفته بود. در مقابل نیز حدود هشت هزار و 800 میلیارد تومان از اعتبارات پرداخت شده به بانک ها وصول شده است. با این حساب در حدود دو هزار و 930 میلیارد تومان در این بازار بسط صورت گرفته است.

بانک مرکزی در هفته مورد نظر موضع جذب نقدینگی داشته است اطلاعیه های این بانک نشان می دهد سیاست جذب نقدینگی از اول تیر به تصریح در قید شده است و تاکنون ادامه داشته است. اما اتفاقی که رخ داده نشان می دهد در بازار باز میزان جذب 40 درصد از هفته قبل کمتر بوده است. در بازار باز نیر برای مدیریت نرخ سود ناچار به تزریق دو هزار و 930 میلیارد اعتبار به طور خالص شده است.