زمان برگزاری مجمع موتوژن

15:57 - 1400/01/25
شرکت موتوژن با انتشار آگهی، زمان برگزاری محمع عمومی عادی سالانه خود را اعلام کرد. بر اساس آگهی منتشر شده «بموتو» تاریخ برگزاری مجمع را 7آذرماه سال جاری و دستورالعمل آن را استماع گزارش هیئت مدیره و تقسیم سودمیان سهامداران اعلام کرده است.

زمان برگزاری مجمع موتوژن11

 

 

.