توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد:

نحوه تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی

15:57 - 1400/01/25
در پی مصوبه هیأت وزیران در خصوص بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام دو شرکت‌ ذوب‌آهن و هلدینگ خلیج فارس، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد.

دولت: معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و هلدینگ خلیج فارس را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:

بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و خرید سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به میزان مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه از محل مطالبات قطعی‌شده تا پایان سال٩٣ سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به میزان مورد تأیید سازمان حسابرسی) قابل‌تسویه است.

 

 

 

.