مزایده ملک در بانک سینا

15:57 - 1400/01/25
بانک سینا در نظر دارد 3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان یکی از املاک مسکونی خود را در خیابان مطهری بصورت نقدی به فروش برساند. همچنین شرکت اعلام کرد در صورت فروش ملک مذکور تغییر با اهمیتی در سود پیش بینی سال 95 بانک رخ نخواهد داد.

مزایده ملک در بانک سینا16

 

 

.