تصویب سود تقسیمی «قپیرا»

15:57 - 1400/01/25
شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر خلاصه‌ای از تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه را منتشر کرد. شاید تصویب سود تقسیمی به ازای هر سهم به مبلغ 45 تومان را باید مهمترین تصمیم ماخوذه شرکت برای سهامداران به شمار آورد. همچنین پاداش هیئت مدیره به مبلغ 270 میلیون تومان (به طور ناخالص) و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته شد.

تصمیمات مصوب در این جلسه که روز گذشته در حوالی میدان فاطمی تهران و در محل انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران برگزار شده بود، به شرح زیر است:

1-    صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 31/04/95 شرکت مورد تصویب قرار گرفت

2-    معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-    سود تقسیمی به ازای هر سهم ‌مبلغ 450 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

4-    پاداش هیئت‌مدیره به طور ناخالص به‌مبلغ270 میلیون تومان تصویب گردید

5-    حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در سال مالی آتی به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ یک میلیون تومان تعیین گردید

6-     موسسه حسابرسي آزموده‌کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی حافظ‌گام به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند

7-    روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند

8-    مجمع به اتفاق آرا اشخاص ذیل را بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب نمود:

-شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

- شرکت پویا فراز کیش

- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

- آقای رحیم طالبیان میاندوآب

- آقای غلامرضا اخباریه

- آقای اسماعیل رشیدی

- آقای حسن زنجانی

 

 

.