اصلاحیه مزایده «وبملت»

15:56 - 1400/01/25
بانک ملت با انتشار آگهی، مواردی از فهرست مزایده این شرکت (که طی روزهای قبل منتشر شد) را اصلاح کرد.

اصلاحیه مزایده «وبملت»3

 

 

.