سخنگوی دولت در گفتگویی بیان کرد:

بازار سرمایه نسبت به بازار پول فعال‌تر است

15:55 - 1400/01/25
دولت بیش از 14 هزار و 700میلیارد تومان به گندم کاران بدهکار بود که برای پرداخت آن کسری داشت و فرابورس به خوبی این مشکل را حل کرد و ما قدردان بازار سرمایه هستیم.

سنا: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در گفتگویی به اهمیت بازار سرمایه در تأمین مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت بیش از 14 هزار و 700میلیارد تومان به گندم کاران بدهکار بود که برای پرداخت آن کسری داشت و فرابورس به خوبی این مشکل را حل کرد و دولت قدردان بازار سرمایه است.

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره سهم و فرصتی که بودجه امسال برای بازار سرمایه در نظر گرفته ابراز داشت: عمدتا هر ساله در تبصره پنج بودجه فرصت‌هایی برای تعامل با بازار سرمایه دیده می‌شود. در بندهای این تبصره مشخص می‌شود که حوزه‌های مختلف صنعت، شهرداری یا بخش‌های دولتی چطور می‌توانند منابع خودشان را به جای بازار پول از بازار سرمایه تامین کنند.

 وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تعریف شده است، گفت: انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 15 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک و حدود 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در نظر گرفته شده است.

 معاون رییس جمهوری در این رابطه ادامه داد:  12500 میلیارد تومان نیز برای تهاتر دیده شد که مستقیما وارد بازار سرمایه نمی‌شود ولی بازار سرمایه به ما در این تهاتر کمک می‌کند.