مزایده املاک صباتامین

15:55 - 1400/01/25
شرکت خدمات مدیریت صبا تامین یکی از شرکت های زیرمجموعه های تامین اجتماعی (شستا) است که به عنوان سهامدار عمده در بیش از 34 شرکت از جمله ایران خودرو، بانک ملت و بانک تجارت فعال است. این شرکت امروز با انتشار آگهی اعلام کرده است در راستای سیاست های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مبنی بر تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد تعدادی از املاک خود را به فروش می رساند.

مزایده املاک صباتامین19