کاهش فروش «شپمچا» در مهر

15:52 - 1400/01/25
شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به پایان مهر را منتشر کرد. در گزارش اخیر شرکت کل مبلغ فروش در مرز کمتر از 900 میلیون تومان مشاهده می‌شود که این مهم در نیمه نخست سال برای «شپمچا» بالای 10 میلیارد تومان بوده است. این اتفاق عملکرد نه چندان خوب شرکت در مهر را در قیاس با 6 ماهه آغازین سال نشان می‌دهد. دلیل اصلی این اتفاق کاهش مبلغ فروش رنگ تولیدی شرکت بوده است. پارس پامچال در نیمه نخست سال از این محل بیش از 9 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که این میزان در ماه مهر در مرز 700 میلیون تومانی مشاهده می‌شود (کمتر از نصف میانگین فروش رنگ در 6 ماهه نخست). این موضوع نیز خود به کاهش 40 درصدی نرخ فروش رنگ بر می‌گردد که علی رغم این کاهش چشم گیر، مقدار فروش شرکت نسبت به میانگین مقدار آن در نیمه نخست سال کمتر بوده است (در ماه مهر این عدد 113 تن بوده که میانگین 6 ماه ابتدایی به عدد 136.5 تن اشاره دارد).