عبده تبریزی تاکید کرد

کاهش هزینه‌ها با تامین مالی از بازار سرمایه

15:48 - 1400/01/25

سنا: دکتر حسین عبده تبریزی، عضوی شورای عالی بورس در گفت و گویی بیان کرد: شرکت‌های بزرگ باید توانایی جمع آوری سرمایه از طریق بورس را داشته باشند و دانش لازم برای تامین هزینه‌های طرح‌های توسعه‌ای خود را از طریق بازار سرمایه کسب کنند. در پایان حسین عبده تبریزى با بیان اینکه راه امن تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه عبور می‌کند، گفت: بجای آنکه شرکت‌ها به بانک بروند و مجموعه بانکی کشور به عنوان واسطه برای آنها تامین مالی انجام بدهد، خودشان می‌توانند با افزایش اعتبار در بازار سرمایه منابع جمع کنند. این رویکرد قطعا به کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها منجر خواهد شد و این هزینه‌ها به جای پرداخت به سیستم بانکی صرف توسعه بنگاه اقتصادی می‌شود.