برنامه فروش اموال مازاد 6 بانک

13:46 - 1400/01/25
 مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها از برگزاری دومین جلسه املاک مازاد بانک‌ها در سال جاری خبر داد.

قرار است مزایده املاک مازاد بانک‌های تجارت، صنعت و معدن و همچنین توسعه صادرات بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شود و در مجموع 250 ملک این سه بانک به مزایده گذاشته شود. 

براساس برنامه ریزی‌ها از ابتدای سال جاری تا اواسط ماه رمضان 4 مزایده املاک مازاد بانک‌ها انجام شود، نخستین مزایده چهارشنبه هفته گذشته انجام شد که در خلال آن املاک مازاد بانک سپه در شهرک اندیشه تبریز به مزایده گذاشته شد و در نهایت 15 ملک به فروش رفت.  همچنین قرار است در مرحله سوم املاک مازاد بانک رفاه کارگران و در مرحله چهارم نیز مزایده بزرگ سراسری املاک مازاد بانک سپه انجام شود.  براساس برنامه ریزی‌ها بعد از اتمام ماه رمضان مزایده املاک بانک ملی انجام خواهد شد.