میزان تولید خودروهای سنگین در ایران

13:45 - 1400/01/25
 فروردین ماه امسال تولید انواع کامیون به طور میانگین ۳.۶ درصد افزایش یافت.

در این مدت تولید این محصول‌های در سایپا دیزل با افزایش ۱۰۸.۳ درصدی همراه بوده و از ۳۶ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۷۵ دستگاه رسید. تولید انواع کامیون در زامیاد نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در فروردین ۱۳۹۵ به ۱۱ دستگاه افزایش یافت. همچنین تولید انواع کامیون در گروه بهمن نیز با افزایش ۱۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۸۷ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۲۰۸ دستگاه افزایش یافت. برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع کامیون در برخی شرکت‌ها با کاهش همراه بوده است. در این زمینه تولید این محصول‌ها در ایران خودرو دیزل با کاهش ۹۲.۳ درصدی از ۲۶ دستگاه در فروردین ۱۳۹۵ به ۲ دستگاه کاهش یافت.