تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی

13:44 - 1400/01/25
 تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد.

بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه 11 مهرماه سال 95 درخصوص انواع و ميزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ريالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد.